Statistička obrada podataka – Statistička obrada podataka

Statistička obrada podataka

za naučno-istraživačke projekte, doktorske disertacije i komercijalna istraživanja