O nama

Portal obradapodataka.com je nastao sa ciljem da omogući pojedincima, organizacijama i kompanijama da se informišu o naprednim statističkim metodama i pruži im podršku u složenim procesima osmišljavanja, pripreme i sprovođenja empirijskih istraživanja, unosa i obrade podataka, prikaza i intepretacije rezultata.

 Portal je zajednički projekat grupe mladih naučnika sa iskustvom nastavnog i istraživačkog rada na visokoškolskim ustanovama i naučnim institutima.