Usluge

documenting

  • Statistička obrada podataka
  • Numerički, grafički i tabelarni prikaz rezultata
  • Formalna interpretacija nalaza
  • Statističko modelovanje